_Konulu Atölye (3)

PDR biriminde Drama Yönteminin Kullanımı “AKRAN ZORBALIĞI İLE BAŞETME”

Okullarda görülen zorbalık ve şiddet olayları eğitim öğretim etkinliklerini, bireyin ruh sağlığını ve gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedeni ile önemli bir konudur.

Güvenli eğitim ortamı için ;

Farkındalık yaratıp, duyarlılık oluşturmanın en etkin yolu “empati”

Maruz bırakanlarla, maruz kalanların hemhal olabilmesinin en iyi yöntemi  ise “DRAMA” dır.

Eğitmen: Figan Yılmaz, Drama Eğitmeni, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı