Bir Sayfa Seçin

_Konulu Atölye (2)Eğitimde Kukla Tasarımı ve Uygulamaları

Evde atamadığınız, atmaya kıyamadığınız ya da atmak üzere ayırdığınız nesneleri birleştirip birer pinokyoya dönüştürmeye ne dersiniz?

İçerik: Kukla nedir? Neler kukladır? Yaratıcı Drama süreçleriyle nasıl ilişkilendiririz? Sorularıyla başlayan atölye, yaratıcı drama yöntem ve tekniklerinden yola çıkarak oluşturulan kukla yapımı ve performans oluşturma süreçleri boyunca katılımcıların temel el becerilerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar içermektedir.

Kukla ve Yaratıcı drama yöntemini çocukların, yetişkinlerin yaşam becerilerini desteklemeye yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı odaklı atölye sonunda katılımcıların dağarcıklarının gelişmesinin yanı sıra düşünme becerileri ve yaratıcılık konularında deneyimler kazanmaları beklenir. Katılımcıların elinde var olan oyuncak, bez bebek, biblo, kukla türü malzemeleri getirmeleri atölyeyi zenginleştirecektir.

Kuklalar aracılığıyla öğretmenlerin bir otorite figürü olarak görünmeksizin öğrenme ve konuşmalarını desteklemesi zenginleştirmesi, aynı zamanda kavram kargaşasını önlemek için yeni fikirler sunmak ve sınıfta yeni bir rol üstlenmede de yardımcı olması amaçlanır. Kukla tasarımıyla problem çözme becerileri, estetik kaygı ve yaratıcılığa teşvik konularında deneyim kazandırma amaçlanır.

Kimler Katılmalı?

-Eğitimde; Kukla ve drama süreçlerini eğitim sürecince müfredata uygun zenginleştirmek isteyen, okul öncesi, ilkokul ve yetişkin eğitiminde kazanıma uygun kullanmak isteyen tüm eğitimciler katılabilir.

Psikolojide; Kukla diyalogları geliştirerek oyun terapisi seanslarında kullanmak isteyen alan uzmanları katılabilir.

Çocuk gelişiminde; Çocuklarına evdeki malzemelerden yola çıkarak özgün oyuncaklar üretmek yaratıcılığını geliştirmek isteyen ebeveynler katılabilir.

Eğitmen: Yusuf Furkan Yıldız, Drama Eğitmeni