Derneğimiz, 24 Aralık 2005 tarihinde liderlerimiz, üyelerimiz ve atölye katılımcılarımızın yer aldığı 2 oturumluk genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Saat 14:00’da Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) Derneğimiz genel başkanı Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel’in konferansı ile başlayan toplantıya bütün katılımcılarımız ve üyelerimizin büyük bir çoğunluğu katılmıştır. Derneğimizin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan programının genel hatlarıyla tanıtıldığı toplantı da, yaratıcı dramanın tanımı, yaratıcı drama alanındaki temel kavramlar, yaratıcı dramanın aşamalılık bilgisi, boyutları gibi temel başlıklar hakkında kuramsal bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.
2005 Güz döneminde atölye yöneten liderlere ve atölyelerde raportörlük/yardımcı liderlik yapan lider adaylarına çiçek ve teşekkür yasızı verilmesinin ardından, bazı gruplar atölye çalışmalarından yola çıkarak hazırladıkları gösterileri sergilemişlerdir.
Saat 19:00 başlayan kokteyl’in ardından değerlendirme toplantısı son bulmuştur.