Home / Bizden Haberler / 27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Gününü Antalya’da 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi açılışıyla kutluyoruz.

27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Gününü Antalya’da 28. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi açılışıyla kutluyoruz.

27 Kasım Dünya Yaratıcı Drama Günü Ulusal Bildirgesi 

2017_cdd_dunyadramagunubildirgesi

2017_cdd_dunyadramagunubildirgesi_ingilizce

 

İnsanın çok yönlü gelişmesi, kendini tanıması-tanımlaması, başkalarıyla arasındaki benzerlikleri, farklılıkları keşfetmesi, kabul etmesi, empati kurabilmesi, sanatın ve kültürün birleştirici etkisiyle sağlanabilir. Bireyler kendi bilgi ve becerilerini geliştirip, yenilikçi, yaratıcı, üretken yaklaşımlarla kendi kültürlerine katkıda bulundukça, kültür ve değerler insanın istediği yönde gelişir.

Demokrasi kültürü, bireyin kendini değerlendirip, eleştirebilmesi, özdenetimini sağlaması, başkalarının haklarına saygı göstermesidir. Socrates: “Sorgulanmayan hayat, hayat değildir.” der.

Sağlıklı toplumlarda; iletişim, sosyal rollerin farklılığı, adil olmanın gerekliliği, empatinin ve duyarlılığın ortak paydasıdır.

Yaratıcı Drama, disiplin ve yöntem boyutuyla bireylere ulaşmada etkin bir yol olduğu gibi, hangi yaşta ve eğitim düzeyinde olursa olsun, katılımcının  yaşayarak öğrenmesine olanak verir. Yaşanmışlıkların, bilgilerin kullanılması ile ilgili ortamlar yaratma, rol oynama, doğaçlamalarla farklı durumları irdelemesi, bireyin kendi özelliklerini tanıyıp, tepkilerini sorgulaması; yaşamı çok yönlü algılayıp, aynı olguya farklı açılardan bakmayı, ilişkileri, durumları, sonuçları doğru değerlendirebilmeyi sağlatır.

İnsanın kendini ve başkalarını tanıma, anlama-anlatma isteği en temel özelliklerindendir. Ancak karşımızdakini anlayabilmek için sebep-sonuç ilişkilerini doğru kurabilmemiz, hoşgörülü bir tutum içinde farklılıklara saygı göstermemiz gerekir.

Globalleşen dünyada, teknoloji çağında bilgiye ulaşmak kolaylaşırken, gerçeği aramak,  ihtiyaç olarak görülmemeye başlandı. Ancak, bireyin yaşanmışlıklarını ve edindiği bilgiyi yerinde kullanabilmesi, kendisini yeterli hissetmesi, sorgulama ve uygulama yoluyla kazanılabilir.

Yaratıcı Drama çalışmaları, bireylerin kendileriyle barışık olmalarını, adil bir tutum içinde insani ilişkilerini analiz etmelerini, çeşitli yaşantı ve yaratıcılıklarını sanat disiplinleriyle örtüştürerek ifade etmelerini, doğru bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerini, duygu, düşünce ve düşlerini deneyimleyerek, yeniden yapılandırma sürecini başlatabilmektedir. Bu süreç, demokrasi kültürünün hareket noktasını oluşturur.

İnsanı ve adil olmayı odak noktası alan sanat ve kültür adına sürekliliği olan görüşler üretmek, paylaşmak ve geliştirmek ortak amacımızdır. Dünya Yaratıcı Drama Günü’nde, dramanın ön plana çıkardığı bu temel değerlerin ne kadar doğru ve anlamlı olduğunu paylaşmak isterim.

Sevgi ve saygılarımla.

 

 

Serap ANTEPLİ

About Yaratici Drama

Drama3355
Scroll To Top