Yaratıcı drama alanının Türkiye’deki öncülerinden, Çağdaş Drama Derneğinin Kurucu ve Onursal Genel Başkanı, sanat eğitimi, estetik eğitim ve müze eğitimi alanlarında önemli çalışmaları bulunan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnci San yaşamını yitirmiştir. Hocamız 18 Eylül 2021 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığında geniş bir katılımla toprağa verilmiştir. Ailesinin, sevenlerinin, yaratıcı drama ve sanat eğitimi camialarının başı sağ olsun.

İNCİ SAN KİMDİR?

27 Haziran 1936 yılında Ankara’ da doğan İnci San, Mimar Kemal ilkokulunda ilköğretim öğrenimini tamamladı. Ankara Kız Lisesinde ise lise öğrenimi tamamladıktan sonra 1971 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun  oldu. 1965 tarihinde aynı fakültenin Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümünü bitirdi.

Prof. Dr. İnci SAN, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1967-2000 yılları arasında çalışmış; lisansüstü eğitimini 1969-1974 yıllarında tamamlamıştır.

1981’de doçent, 1988’de profesör olmuştur. 1982-2000 yıllarında Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 1997-1998 yıllarında Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, 1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, izleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almıştır. 1974-2000 yıllarında, Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar, Çevre ve Sanat, Kadın ve Sanat gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiştir. 13’ü doktora olmak üzere 40 lisansüstü tez yönetmiştir.