Home / Author Archives: admin (page 10)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Sinema ve Yaratıcı Drama Birimi

İlk toplantısını 14 Mart 2009 tarihinde, H. Sezin Bozkurt’un sorumluluğunda 6 katılımcıyla gerçekleştiren birim, yaratıcı drama ve sinema arasındaki ilişkiyi irdelemek ve güçlendirmek amacına yönelik çalışmaları yapmak, etkinlikler sonunda sinema ile ilgili temel düzeyde bilgilenmek ve sinema kültürünü geliştirmek amacıyla ...

ÜNLÜ BİLİM ADAMLARININ BİLİME KATKILARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ – PINAR ÖZDEMİR

Projenin Başlığı/Adı: Fen ve Teknoloji Alanındaki Ünlü Bilim Adamlarının Bilime Katkılarına İlişkin Bir Yaratıcı Drama Sürecinin Planlanması Projenin Uygulayıcısı: Dr. Pınar Özdemir Projenin konusu: Fen ve Teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarından Gregor Mendel, Marie Curie ve Arcimedes’in bilime olan katkılarının yaratıcı drama ...

KIRMIZI KURDELE (HIV-AIDS) – BERFİN URAL

Projenin Adı: Kırmızı kurdele Konusu: HIV/AIDS Projenin Uygulayıcısı: Berfin Ural Proje Özeti: 1- Bireysel ve grup etkileşimi ve duyu çalışmalarına, 3-Sosyal algı ve empati kavramına, 4-Önyargı tutumlar ve etiketlere, 5-HIV/AIDS bilgisi, temel kavramlara, 6-Değerleri açıklama, kendinlik bilgisine, 7-HIV/AIDS ve STI’lerle ilgili mitlere 8-Güvenli sekse, ...

EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ VE YARATICI DRAMA – NECLA KÖKSAL

Projenin Başlığı/Adı: Eğitim Programının Ögeleri ve Yaratıcı Drama   Proje Uygulayıcısı: Necla Köksal   Projenin Konusu: Eğitim Fakültelerinde 2. Sınıf programında yer alan “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersi kapsamında “Birey, Hedefler, İçerik, Öğrenme-Öğretme Süreci, Değerlendirme, Öğretmen ve Sınıf İçi İletişim” konularının yaratıcı drama ...

MESLEKİ REHBERLİK VE YARATICI DRAMA İLİŞKİSİ

Meslek; kişinin salt kendi doyumu için değil, başkalarının da yararı için yaptığı ve karşılığında bir kazanç elde ettiği etkinliktir. Meslek, bu niteliği ile özel meraktan ayrılır. Özetle meslek, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, ...

YARATICI DRAMANIN BİR YÖNTEM OLARAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNDE KULLANILMASI-FEVZİ BAKIR

Projenin başlığı / adı: Yaratıcı Drama”nın Bir Yöntem Olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılması ( Meslek Rehberliği ). Projenin Uygulayıcısı: Fevzi BAKIR Projenin konusu: Mesleki rehberlik çalışmalarında yaratıcı dramanın bir öğretim yöntemi      olarak nasıl kullanılabileceği  konusunda atölye çalışması. Projenin özeti: San’ın da ...

OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA ÇEVREYE DUYARLILIK KONUSUNUN YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMESİ – Ö.Özlem Gökbulut

Projenin başlığı / adı: Yaşadığımız Çevreye Duyarlılık Konusunun Okulöncesi Çağındaki Çocuklarla Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi Projenin Uygulayıcısı: Ö.Özlem Gökbulut Projenin Konusu:  Okulöncesi çocuklarına yaratıcı drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve  bu bilinci toplumun değişik ...

Scroll To Top