Bir Sayfa Seçin

Sayın Üyemiz;

Derneğimiz 16. Olağan Genel Kurulu 29 Ağustos 2021, Pazar günü saat 13.00’da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu, AÜ Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Caddesi Çankaya/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 05 Eylül 2021 günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Bilgilerinize…

Gündem;

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divanın oluşturulması
 3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
 4. Mali Raporun Okunması
 5. Denetim Kurulu raporunun okunması
 6. Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması
 7. Mali raporun görüşülmesi ve onaya sunulması
 8. Tüzük değişikliği önerilerinin alınması
 9. Mülk alım-satım yetkilendirmesi
 10. Yeni Yönetim ve Denetim kurulunun seçilmesi
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Kapanış

*Genel kurulda eksik olan aidat, fotoğraf ve özgeçmişler toplanacak;  adres, telefon ve e-mail güncellemesi yapılacaktır.