Bir Sayfa Seçin

Derneğimiz, 24. yaşında da    onyedi ilde yapılanması, bine yakın üyesi, yüzlerce lideri, bugüne kadar yaklaşık onbeşbin kişiyi tanıştırdığı  yaratıcı drama çalışmaları ,  yaptığı yüzlerce sosyal sorumluluk projesi  ile düşünen, üreten, sorgulayan, demokratik tutuma sahip, paylaşımcı  ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeye  devam ediyor.
24 yıldır sürece eşlik eden, emek veren, katkı sunan ve emek verenleri destekleyen herkesi saygıyla selamlıyoruz.

ÇDD Yönetim Kurulu