Perşembe, 16 Şubat 2006
7-8 Ocak 2006 tarihlerinde Derneğimiz Merkez ve İstanbul şubesi yönetim kurulu üyeleri, Ütopya Gelişim Merkezi’nde toplandı. İki günlük yoğun bir çalışma temposu ile, ÇDD Eğitmenlik/Liderlik programı gözden geçirildi ve yeni programın temelleri oluşturuldu. Avrupadaki üniversitelerde uygulanmakta olan yaratıcı drama programlarının incelenmesi sonucunda, uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar ve katılımcıların dönütleri de göz önünde bulundurularak oluşturulan Derneğimizin taslak programını geliştirme çalışmaları 2006 Eylül tarihine kadar devam edecektir.