Yönetim Kurulu Üyemiz Bil. Uz. Müjdat Ataman, 14 Nisan 2006 tarihinde Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Kongresinde, Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Drama konulu bildirisini sundu. Sunulan bildiride, yaratıcı yazma konusunda,  yaratıcı dramanın bir araç- yöntem olarak kullanıldığı, Türk Eğitim Sisteminde özellikle yaratıcı yazma konusunda karşılaşılan sorunlar, ortaya çıkan ürünlerin yazınsal değeri, klasik yazma eğitimi ile yaratıcı yazma eğitimi arasındaki farklar, bu sorunların giderilmesinde yaratıcı dramanın bir araç olarak etkililiği üzerinde duruldu . Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isteyenler mujdatataman@yahoo.com adresine e-posta gönderebilirler.