OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drama Dans Komisyonu

Halk oyunları; insanların yalnızca bir ritim eşliğinde aynı zamanda aynı hareketleri yapmasından ibaret değildir. Kültürün bir parçası olan halk oyunları, kültürü, gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir araçtır. İnsanlar halk oyunlarında kendi yaşayışlarını, etkilendikleri toplumsal olayları “mış” gibi yaparak sergilerler. Bireyin kendi yaşantılarından yola çıkılarak canlandırnaların yapıldığı, grup bilincini geliştirmeyi önemseyen drama, halk oyunlarının öğretiminde ve sergilenişinde önemli bir araç olacaktır.