Bir Sayfa Seçin

“Drama yönteminin öğrencilere katkı sağlayacağını düşünüyorum ancak zamanım olmadığı için uygulayamıyorum.” Dramanın yöntem olarak uygulanmasına yönelik yapılan araştırmalarda öğretmenlerin en çok değindiği sıkıntılardan biridir bu ifade. Bir kurgudan yola çıkarak, disiplinlerarası bir yaklaşımla, sorgulamaya dayalı bir drama süreci planlayarak bu sorunu aşabilir miyiz? Sosyal bilgiler, fen bilimleri, Türkçe ve matematik derslerini bir araya getiren bir süreç planlanabilir mi? Böylece farklı derslere ayırdığımız sınırlı zamanı daha etkili kullanabileceğimiz bir süreç yapılandırılabilir mi? Bu atölyede,  sınıf içi drama süreçlerini daha verimli kılacağına inanılan planlama biçimleri üzerine çalışılacaktır.

Özge Metinnam: Sınıf Öğretmeni, Drama EğitmeniIMG_8290