Bir Sayfa Seçin

30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 12 saat sürecek atölyemiz ANKARA Genel Merkezde olacaktır. Dernek üyelerine 200 TL dernek üyesi olmayan katılımcılarımıza 250 TL ‘dir. Atölye katılım şartı ise temel aşama bitirmiş olmaktır…

UYUMSUZUN DRAMATURJİSİ/MASKELERİN İÇİNDEKİ BİZQueer Dramaya Doğru: Süreçsel Dramanın YapılandırılmasıBir merhaba ile girdiğimiz tanışma seremonileriyle başlarız farklılık arayışlarına. Butanışmalarda, tanışılanın ne kadar bize benzer ya da farklı olduğunu anlamaya yarar sorularsorarız. Amacımız tanışılanla bir benzerlik kurup sohbete girmeye çalışmanın yanındatanışılanın kasıtlı olarak verdiği imaj ile farkında olmadan yaydığı imajlar arası ayrıma gidipkategorize etmektir aslında. Çünkü zihnimizde bir çok yaşantı klasörü vardır ve zihnin çalışmayöntemi sınıflandırmak üzerinedir. Aynı zamanda bizim gösterimiz de başlamıştır tanışılandabırakılacak etki üzerine çalışmaya.Erving Goffman’ın dramaturjik teorisinden yola çıkacağımız atölyede gündelikyaşamda temsil ettiğimiz rollerden yararlanarak yaşantı içindeki kurgu ile gerçeğin izlerininkaybolduğu kendilik hallerimize yolculuk yapacağız. Günümüzde farklı olana, uyum veuyumsuzluğa bu kadar atıf yapılmasına kaynaklık eden Queer teorinin de uygulama alanınagiren dramaturjik teoriye (performas kuramı) göre Goffman, insan etkileşimlerini ve ilişkilerinibir oyun, tiyatro gibi ele alır. Kişilik diye bir şey yoktur ve özlerimiz her karşılaşmada yenidenbiçim alarak yeniden tanımlanır. Toplumca belirlenen gizli öz (ideal öz) de sürekli zamana vegüncel olana göre kendi gibi olmayanı, “öteki” olanı da yeniden inşa eder.Queer teoride “oyun-bozan”, performans kuramında “kural-kırıcı” olan uyumsuzuniçimizdeki yansımalarını atölye boyunca dramaturjik yaklaşımla çözümleyeceğiz. Sanatsalüretimlerdeki uyumlu kahramandan, uyumsuz karşı kahramanın izlerinden hareket edeceğimiz6 saatin içinde uyumlu olan, uyumlanmak istemeyip zorunda kalan, uyumsuzluk yapıp köşededuran, direnen kısaca teslimiyete direnen özlerimize uzanacağız.Her kavramın kendi olmayan ile anıldığı 20. yy değerler dünyasından(uyumlu/uyumsuz, ezen/ezilen, yaşlı/genç, kadın/erkek) 21. yy değerler dünyasına yolculukyaparken ara yollarda var olan alt başlıklara ya da ana başlıklarını boşa çıkaracak queer olanadoğru yol alacağız.Kendimize ait maskelerimizi yapacağımız atölyede maskelerimiz ile girdiğimiz rollerinarasında gezip, farklı olan özlerimizi canlandıracağız.Ritüel-seramoni, kafa sesi, sıcak sandalye, rüya, rol koridoru gibi arka alanda olanı görmeyeçalışan tekniklerin kullanılacağı atölyede queer bir drama anlayışının izini de arayacağız.Çalışmanın ikinci bölümünü deneyimlediğimiz süreçsel drama planının yapılandırılmasına dairkuramsal kısım oluşturacaktır. Yaratıcı dramanın disiplin boyutunda estetik olandan ve dramtikolandan hareketle yapılandırılmasındaki esasları ele alacağız.* Queer: Farklı, nomların dışında olan, tanımlan-a-mayan.* Queer Teori: İkiliklerin bozulması stratejisi (erkek/kadın; eşcinsel/ heteroseksüel, ezen/ezilen), kısacakategorilerin yapısını bozma, özcülüğün (essentialism) karşısında yer alma, beden -toplumsal cinsiyet- arzuarasında nedensel ve doğrusal kabul edilen ilişkiyi bozma temellerine dayanır. Queer kuram sadece toplumsalcinsiyet ve cinsellikle ilgili olarak anlaşılmamalıdır. Bu teori aynı zamanda ırk ve sınıf temelli ikiliklerin de yapıbozumuna uğratıldığı bir teoridir.Kısa ÖzgeçmişLisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi AnabilimDalında, birinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Ekonomisi, Planlamasıve Ölçmesi, ikinci yüksek lisansını Ankara Üniversitesi “Yaratıcı Drama” alanındatamamlamıştır. 2000 yılında başladığı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği görevini kamuda halen sürdürmektedir. Çağdaş Drama Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği üyesidir.Aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği eğitmenidir. Çalışmalarının odağında; toplumsalcinsiyet ve kadın çalışmaları, queer drama, eğitimde eşitlik/eşitsizlik, fırsat eşitliği/eşitsizliği,yaratıcı drama alanında liderin konumlanması ve rol süreçlerinin yapılandırılması konularıbulunmaktadır.Çalıştığı okullarda gençlerle yaratıcı drama çalışmaları yürütmekte; edebiyat,tiyatro, forum tiyatrosu, hak, eşitlik/eşitsizlik, toplumsal cinsiyet algıları, akran zorbalığı,hiyerarşi algısı, eğitimde yaratıcı drama konularında gençlerin dahili olduğu çalıştay, seminer,uluslararası proje ve etkinliklere yoldaşlık etmektedir. Hali hazırda Çağdaş Drama Derneğiİstanbul şubesinde bulunan Toplumsal Cinsiyet ve LGBTİ+ ve Açık Atölye birimlerininyürütücülüğünü yapmaktadır.