kaman_arkeoloji_mzesi2012

 

 

Japonya Ortadoğu

Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması üzerine kurulan müzede; prensin ölmesi üzerine  prensin anısına genç müze müdürünün gayretleri ile tamamen gönüllülük temeline dayalı olarak bir yaz okulu açıldı. Çağdaş Drama Derneği Müze Birimi tamamı köy çocuklarından oluşan öğrencilere müze eğitimi vermek üzere Kaman’a gitti ve çalışmanın ilk ayağını oluşturdu. Hem müze içinde barındırdığı objelerle hem de drama yöntemi kaman tarihinde güzel bir yolculuğa çıkmamızı sağladı. Bu tür çalışmalar eğitim adına ne kadar çok şeyler yapmamız gerektiğini de hatırlatıyor bizlere. Havuzlara endeksli yaz okulları yerine eğitimi eğlenceli hale getiren etkinliklerin de ne kadar çok ilgi gördüğünü bilmek çok güzel. Bu bilgiyi yaygınlaştırmak üzere tüm eğitim gönüllüleri ile el ele olmayı diliyoruz.