Cumartesi, 26 Ekim 2013

Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Birimi 2013-2014 Dönemi Toplantısı

Derneğimiz Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Birimi 1 Nisan 2009 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır. Birime, liderlerimiz, en az üç aşama drama eğitimi almış katılımcılarımız, drama eğitimi alan özel eğitimciler ve özel eğitime gönül verenler davet edilmektedir.

Birimin amacı: Özel eğitim ve rehabilitasyon gereksinimi olan bireylerde, yaratıcı dramanın kullanımını araştırmak, geliştirmek, uygulanabilirliğini sağlamak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla yeni dönem ilk toplantımız 28 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 14.00 ‘de Selanik Cad 41/2 (Doğaç) adresinde yapılacaktır.

İletişim

Dr. Fatma Önalan Akfırat

05052835905