Mülksüzler Romanı ve Yaratıcı Drama

Baskının, sömürünün olmadığı, ayrım yapılmayan bir dünya. Öyle bir dünya ki herkes emeğinin, döktüğü her damla alın terinin karşılığını alıyor. “Bir ağaç gibi Tek ve hür Ve bir orman gibi Kardeşçesine” bir hayat. Mülkiyet hırsı yok “Mal da yalan Mülk ...

Komisyon Üyeleri:

    Komisyon; bedenini tanımaya,farkına varmaya, bedenini etkili bir biçimde  kullanmaya hazır, dans ve devinime ilgi duyan ,kazandığı dans ve devinim becerilerini başkaları ile paylaşmaya ve sahnede sergilemeye istekli  drama liderleri – lider adaylarından oluşmaktadır.2007-2008 dönemi komisyon üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.   ...

Komisyon Etkinlikleri:

2007-2008 Güz-Bahar döneminde Derneğimiz Çocuk grupları öğrencilerinin aileleri ile aynı ortamda drama-devinim-aile olma-aile içi iletişim gibi konuları paylaşması  hedeflenen 2 saatlik bir atölye çalışmasını içeren  Aile Devinimleri adlı etkinliği gerçekleştirmiştir. Toplam dört ayrı grup ile 19.04.2008(iki atölye),26.04.2008 ve 03.05.2008 tarihlerinde çalışılmıştır. Etkinlikte toplam ...

Komisyon Üyeleri Süreç Değerlendirmesi:

 ” Komisyona katılmamdaki en büyük etken mesleğime yeni bir katkıda bulunmak,kendime yeni ve farkı bir şeyler katmak,drama-dans-devinim ilişkisini anlamak oldu.Süreç içerisinde bedenimi fark ettim,drama ve dans yolu ile nasıl iletişim kurulduğunu öğrendim.”   “Katıldığımda beklentilerim çok yüksek değildi.Sadece drama ve ...

Scroll To Top