Tiyatro Birimi

Tiyatro Birimi

Komisyon olarak düzenlediğimiz ilk çalışmada bizimle birlikte olan tiyatro ve drama gönüllülerine teşekkür etmek istiyoruz. Düzenlediğimiz bu ilk çalışmanın başlığı “Tiyatroda ve Dramada Metin”di. Bizi kırmayıp gelen sevgili Arzu Yolgöstere’ne sonsuz teşekkürler. Bu atölyede amacımız tiyatronun ve dramanın unsurlarından yola ...

2007-2008 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen Salı Söyleşilerimiz şöyledir:

20 Kasım 2007  Ayla Algan        ” İnsan ve Yaratma Edimi” 04 Aralık 2007   Ramazan Pektaş          “Enerji Tüketimi, Küresel Kirlenme ve Homo Sapiens” 18 Aralık 2007   Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel ” Eğitimde Yaratıcı Drama” 15 Ocak 2008               Dr. Cemal Güvercin       “Mutlu Ölüm: Ötenazi” 29 Ocak 2008               Prof. Dr. ...

2008-2009 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen Salı Söyleşilerimiz şöyledir:

30 Aralık 2008               Turgut Özakman                                   “Diriliş” 13 Ocak 2009               Mustafa Balbay                                    “Türkiye’de Aydın Olmak” 17 Şubat 2009               Prof. Dr. Oğuz Berksan                         “Gel De Deli Olma” 17 Mart 2009                Prof. Dr. Birgül Ayman Güler                  “Türkiye’nin Yönetim Sorunu” 14 Nisan 2009               Prof. Dr. Hasan Pekmezci                     “Sanat ve Siyaset” 12 Mayıs 2009              Prof. Dr. ...

2009-2010 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Çarşamba Söyleşilerimiz şöyledir:

28 Ekim 2009               Dorothy Heathcote        “Uzman Mantosu” 04 Kasım 2009 Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk            “Güncel Evrim Kavramı” 30 Aralık 2009   Muazzez İlmiye Çığ                   “Sümer Kültürünün Tek Tanrılı Dinlere Etkileri” 20 Ocak 2010   Prof. Dr. Yıldız Ecevit     “Kadının Özgürleşmesinin Önündeki Engeller” 24 Şubat 2010   Prof. Dr. Korkut Borotav             “Küresel Kriz ...

Sinema ve Yaratıcı Drama Birimi

İlk toplantısını 14 Mart 2009 tarihinde, H. Sezin Bozkurt’un sorumluluğunda 6 katılımcıyla gerçekleştiren birim, yaratıcı drama ve sinema arasındaki ilişkiyi irdelemek ve güçlendirmek amacına yönelik çalışmaları yapmak, etkinlikler sonunda sinema ile ilgili temel düzeyde bilgilenmek ve sinema kültürünü geliştirmek amacıyla ...

ÜNLÜ BİLİM ADAMLARININ BİLİME KATKILARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ – PINAR ÖZDEMİR

Projenin Başlığı/Adı: Fen ve Teknoloji Alanındaki Ünlü Bilim Adamlarının Bilime Katkılarına İlişkin Bir Yaratıcı Drama Sürecinin Planlanması Projenin Uygulayıcısı: Dr. Pınar Özdemir Projenin konusu: Fen ve Teknoloji alanındaki ünlü bilim adamlarından Gregor Mendel, Marie Curie ve Arcimedes’in bilime olan katkılarının yaratıcı drama ...

KIRMIZI KURDELE (HIV-AIDS) – BERFİN URAL

Projenin Adı: Kırmızı kurdele Konusu: HIV/AIDS Projenin Uygulayıcısı: Berfin Ural Proje Özeti: 1- Bireysel ve grup etkileşimi ve duyu çalışmalarına, 3-Sosyal algı ve empati kavramına, 4-Önyargı tutumlar ve etiketlere, 5-HIV/AIDS bilgisi, temel kavramlara, 6-Değerleri açıklama, kendinlik bilgisine, 7-HIV/AIDS ve STI’lerle ilgili mitlere 8-Güvenli sekse, ...

Scroll To Top