Home / Yazılar / Atina’da Avrupa İDEA Buluşması… (27.11.2010)

Atina’da Avrupa İDEA Buluşması… (27.11.2010)

Atina’ya üçüncü gelişim diğerlerinden farklı başladı. Atina Venizelos Havaalanı son derece sakindi. Saat 21.00’de Atina’nın sokakları bomboştu ve ünlü Plaka’daki tüm Cafe ve tavernalarda da tek tük müşteriler vardı. Atina’nın turizm mevsiminin yılın her ayı olduğunu duymuştum. Ancak sokakların boşluğu bu duyumu tam olarak doğrulamıyordu.

Otelde Hellenic Theatre/Drama&Education Network temsilcisi olan Nasıa Choleva bizi karşılamış ve otobüs şoförlerinin grevi nedeniyle hava alanından diğer temsilcilerin ulaşıp ulaşmayacağından emin olmadığını belirtmişti.

Öğleden sonra buluşmanın açılış konuşmasını yapan Betty Gıannoulı, Yunanistan’ın çok zor günler yaşadığını, ekonomik kriz nedeniyle pek çok kısıtlamalara gidildiğini bundan da başta yaratıcı drama olmak üzere tüm sanat etkinliklerinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Bir yandan da kendi eğitim sistemlerinde yavaş da olsa yükselen bir sayı ile drama ders ya da projelerinin artmaya başladığını bu durumun da krize rağmen olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Toplantıya Dünya İDEA’nin yeni seçilen başkanı ve daha önce Ankara ve Eskişehir’de yapılan uluslararası yaratıcı drama seminer ve kongrelerimize gelen Partice Balwin, Norveç’te yönettiği atölyeden sonra rahatsızlanması ve doktorunun bu yüzden yolculuğa izin vermemesi nedeniyle katılamadı. Bu nedenle Europe İDEA’nın ilk gününün yönetimini yine Türkiye’de drama dostlarının Finlandiya’dan çok iyi tanıdığı Tinti Karpinen yürüttü.

2010 yılında Atina’da yapılan Europe İDEA buluşması bu nedenle eksik başladı. Toplantının başladığı günün gecesinde 17 ülkenin temsilcileri ancak akşam yemeğinde tamamlanabilmişti. Toplantıya Türkiye’nin dışında Almanya, Fransa, İskoçya, Norveç, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Belçika, İtalya, Avusturya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve ev sahibi Yunanistan’dan temsilciler vardı ve 2013 yılında Paris’te yapılacak olan 8. İDEA Dünya Kongresi’ne ev sahibi olması nedeniyle Fransa’dan daha fazla üye ile katılmıştı.

İDEA Europe 2010 Atina buluşmasının ilk gündemi bir önceki buluşma yeri olan Budapeşte’nin sonuçlarına ilişkin bilgiler vermek ve önümüzdeki yılın drama haritasını oluşturmak için önerilerin tartışılması ile başladı. Bilindiği gibi 2009 yılında Derneğimizi, üyelerimizden İsmail Güven temsil etmiş ve Türkiye’de yaratıcı dramanın gelişimine yönelik ilk bilgileri vermişti.

Buluşmanın birinci gününde toplantıya katılan Dernekler ve temsilcileri kendilerini tanıttı. Yönetim kurulu üyemiz Zeki Özen Derneğimizi ve Dernek tarafından yürütülen tüm çalışmaları özetleyen bir bilgilendirmeyi diğer ülke temsilcilerine yaptı. Toplantıda tek görsel materyal hazırlayıp sunan ülke Türkiye idi ve bu durum katılımcı ülkelerin daha çok ilgisini çekti. Özelikle ev kadınları yürüttüğümüz proje ile müzelerde yapılan drama çalışmaları katılımcıların dikkatini çekti ve soruların bu çalışmalara odaklandığı görüldü.

Birinci günde daha sonra Koordinasyon Komitesi, Sekretarya tanıtıldı, Avrupa Platformuna ilişkin yeni kaynak olanaklarına ilişkin bilgiler verildi. BUT-Viyana, Kava/DICE Projesi, Forbach, Seoul (Fransa), Belem (Brazilya) ve Lyon’da yapılan çalışmalara ilişkin kısa bilgiler ülke temsileri tarafından yapıldı.

Fransa temsilci grubu ANRAT tarafından 2013 yılında temmuz ayında Paris’te yapılacak olan İDEA Dünya Kongresi için yapılan kapsamlı hazırlık ve planlar üzerinde duruldu ve biri çalışma grubunda olmak üzere katılımcı ülkelerden Kongreye ilişkin öneriler alındı. Kongre’nin ana teması “Macerayı Yaşamak-Deneyimlemek” olarak belirlenmişti.

Birinci günün akşamında tüm ülke temsilcilerinin katıldığı akşam yemeğinde olası proje ortakları üzerinde konuşuldu.

İkinci gün Almanya BVDS temsilcisi Joachim Reis’in yönetiminde başladı ve Paris 2013 Kongresi Hazırlıkları, Öğretmen Yetiştirme, İletişim-Yayımlar ve Web Sayfası, Projeler ve Disiplinlerarası Olma, Okul Programlarında Drama başlıkları altında küçük komisyonlar oluşturuldu. Türkiye olarak biz, Almanya, Macaristan, Hırvatistan, Portekiz ve Yunanistan temsilcilerinin yer aldığı “Okul Programlarında Drama” komisyonunda yer aldık. Komisyon çalışmaları her komisyon üyesinin önce kendi ülkesinde öğretim programlarında yaratıcı dramanın (ki Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da farklı adlandırmalar söz konusu) mevcut durumu üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda dört başlık altında sorunlar belirlendi. Ortak terminoloji, yaratıcı dramanın ders olup olamayacağı, iki ortak Avrupa Birliği projesinin olası dayanakları ve drama programına ilişkin standartların belirlenmesi konularında fikir birliğine varıldı ve bu durum daha sonraki büyük buluşmada diğer komisyon üyelerine sunuldu. Genel olarak diğer komisyonlardan gelen sonuç önerileri ise, dramanın kabulü için gerektiğinde politikacılara baskı yapılması, ortak tanıtım filmlerinin çekilmesi, özellikle öğretmenlere dramanın bir alternatif olabileceğini içeren mektupların gönderimi gibi öneriler üzerinde duruldu. İletişim ve Web sayfası komisyonu sayfanın daha profesyonel olarak düzenlenmesi ve bilgilerin de sürekli olarak güncellenmesi sorununun olduğunu bunu için de özellikle yönetim kurulu üyelerine ayrı bir sorumluluk düşüldüğü belirtildi ayrıca üye ülkelerin yaptıkları çalışmaları düzenlik olarak İDEA’ya bildirmeleri ve sayfada yer alması gerektiği ifade edildi. Yayımlar konusunda ekonomik yetersizlikler nedeniyle bilgisayar ortamında yayımlanma olasılığı üzerinde duruldu. Buna göre yayımların bilgisayar ortamında hazır olması gerektiğini ve ortak kapakla eğer ülkeler isterlerse bunu yayımlayacakları üzerinde duruldu. Bunun yanında dramanın disiplinlerarası özelliğine ilişkin yeni projelerin geliştirilmesi gerektiği önerisine yer verildi.

Genel olarak dramanın bir ders olup olmayacağı üzerinde uzun tartışmaların yapıldığı toplantıda alınan ilk ortak sonuçlardan birinin bu tartışmanın hiç bitmeyeceği ve her ülkenin kendi kültürel birikimlerine göre bu durumun şekillendiği

Günün sonunda ortak bildirgenin (manifesto) taslak metni üzerinde çalışıldı. Atina’da 27 Kasım Drama günü Dünya Eğitim, Drama ve Tiyatro Günü olarak bir bilimsel konferans biçiminde kutlanacak ve bizler de bu kutlamada yerimizi alacağız.

omeradiguzel@gmail.com

About admin

Scroll To Top