Eğitim sürecinin sınıf, hatta okul duvarlarının  dışına taşması ihtiyacına bir cevap olarak farklı mekânlar sunan müze eğitimi, müze ve müzecilik kültürü açısından sanat eğitiminde de önemli bir ihtiyaca cevap
vermektedir.
Sanat insanlık tarihinin her döneminde yer alan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği sosyal  değişimler, yaşama biçimlerini, yaşama ve sanata bakışlarını, sanat biçimlerini değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda sanat farklı görünümle ortaya çıkmıştır. Bir toplumun kültürünü yansıtmak sanatın önemli misyonlarından biridir ve Anadolu kültüründe Halı sanatı kültürel değerlerimizi ifade etmenin önemli bir aracı olmuştur.
Çağdaş Drama Derneği Müze Birimimiz üyeleri Vakıf
Eserleri  Müzesi’nde halı sanatımızdan yola çıkarak halılardaki motifleri gözlemledi, inceledi ve anlamlarını günümüz değerleri ile yeniden  yorumlayarak yapılan
seramik eserleri ile yeniden oluşturdu.Yöntem olarak dramanın kullanıldığı bu eğitim çalışmasında geçmiş bugün gelecek bağlantısı kurularak kendi müzemizde  geleceğe kültürel birikimimizden izler bırakıldı. ( Mart 2012)

mze_birimi_mart_2012.jpg