Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Derneğimiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İnci San ve Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tamer Levent ve bir grup eğitim, eğitim bilimleri, sanat, sanat eğitimi alanlarında çalışan kişiler tarafından 5 Nisan1990 yılında kurulmuştur. ÇDD drama çalışmalarının eğitimde ve tiyatroda yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak tiyatro ve eğitim ilişkisini incelemek amacı ile kurulmuştur. Yaratıcı Dramanın ülkemizde yaygınlık kazanabilmesi, çocuk ve gençlerde yaratıcı kişilik gelişimini sağlamak ve/veya hızlandırmak bakımından bir öğretim yöntemi ve ayrıca başlı başına bir disiplin olarak yerleşmesini, tiyatroda da bir eğitim yöntemi olarak yaygınca kullanılmasını sağlamak bu konularda araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalara destek olmak, bunun için seminer ve atölyeler düzenlemek de derneğin amaçları arasındadır.

Derneğimizin temel amacı, yaratıcı dramayı tiyatro, eğitim ve sosyal yaşamda bir disiplin ve yöntem olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için eğitim ve tiyatro ilişkisine odaklanmak olan Derneğimiz, seminer, kurs, yayın, konferans, danışmanlık vb. akademik düzeyde bilimsel araştırma ve projeler gibi ulusal ve uluslar arası etkinlikler yapmakta, üniversite dâhil hemen her eğitim basamağında bulunan öğretmen ve öğretim elemanlarına hizmet içi eğitimler vererek alana yaratıcı drama eğitmeni/lideri yetiştirmektedir.  

Çocuk, ergen, yetişkinlere yönelik olarak da yaratıcı drama atölyeleri organize eden Derneğimiz, eğitimci, öğretmen, polis, ev kadınları, mühendis, avukat, sağlık çalışanları, çeşitli sendika üyeleri, turizm alanında çalışanlar gibi pek çok farklı grup ile de yaratıcı drama eğitim ve kurslarını düzenlemektedir. Derneğin bütün bu çalışmalarda ulaşmak istediği uzak hedefi yaratıcı drama yoluyla daha yaratıcı, çağdaş, demokratik, empati becerisi gelişmiş, kendi ile başkaları ile barışık, eleştirel düşünebilen, paylaşımcı bireyleri estetik bir kaygı bütünlüğünde yetiştirmek ve katkıda bulunmaktır. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır ve Türkiye çapında şube ve temsilciliklere sahiptir. 

Uluslararası İlişkiler

Derneğimiz 2005 yılından beri merkezi Hannover-Almanya’da bulunan ve kısa adı BAG Spiel und Thaater e.V. olan (Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Thaeter e.V.) Federal Oyun ve Tiyatro Üst Birliği’nin ve kısa adı IDEA olan (International Drama/Theatre and Education Association) Uluslararası Drama/Tiyatro ve Eğitim Üst Birliğinin aktif üyesidir. Derneğimiz 2011 yılında ise kısa adı EDERED olan (Europan Drama Encounter) Avrupa Drama Buluşmaları Birliği’nin de üyeliğine kabul edilmiş ve 2012 yılında buluşmayı Türkiye’de organize etmiştir. Derneğimiz aynı zamanda EDERED yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir.  Derneğimiz, zaman zaman  bu kuruluşların da desteğini alarak alanda uzman ve gençlerden oluşan grup değişimi gibi çeşitli projeler gerçekleştirmektedir.

 Uluslararası Seminer ve Kongreler

Eğitim sistemimiz içerisinde eğitimde yaratıcı dramanın tanınması, kullanılması ve yaygınlaştırılmasını özellikle amaçlayan Derneğimiz, yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilki 1985 yılında düzenlenen Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminer’lerini kurulduğu 1990 yılından beri üstlenmiş ve başlangıçta iki yılda bir gerçekleştirilen seminerlere kongre boyutunu da ekleyerek yıl bir zaman zaman da şube ve temsilciliklerimizden gelen talepler doğrultusunda yılda iki kez düzenlemektedir. Bu seminer ve kongrelerin amacı, değişik ülkelerden gelen yaratıcı drama liderlerinin alan bilgisi ve deneyimini ülkemizdeki alan uzmanlarıyla paylaşabilmelerini sağlamaktır. Bugüne kadar Almanya, İngiltere, Macaristan, İtalya, Norveç, İrlanda, ABD, Belçika, Finlandiya gibi ülkelerden pek çok alan uzmanı bu seminer ve kongrelerde görevler almışlardır.