Drama Günleri

Çağdaş Drama Derneği Drama Günleri yaratıcı dramanın yöntem boyutunda farklı derslerde ve disiplinlerde kullanılması, yaratıcı dramanın yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde katılımcılara atölye deneyimi sunan drama buluşmalarıdır.