Birimin Amacı:

Birim Yürütücüleri: Birim yürütücülerinin isimleri ve soy isimleri, eposta adresleri, varsa uzmanlık alanları yazılabilir.

Birime kabul edilme şartları: Dernek üyesi olma, belirli bir aşamayı bitirmiş olma, eğitim durumu, özel ilgi alanları vb. konularda şartlar belirlenebilir.

Birim Çalışma Gün ve Saatleri: Hangi sıklıkla toplandığı yazılabilir.

Birimin Çalışma Programı: Birimde hangi çalışmaların yapılacağı, hangi konu başlıklarının işleneceği yazılabilir.