Diğer Resmi Kurum Çalışmaları

*T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi’ndeki ‘Öfke Kontrolü’ konulu yaratıcı drama eğitimi semineri derneğimiz liderlerinden Nurhan Aleçakır, Özlem Gökbulut,Ebru Turan Vural,Fatma Önalan Akfırat ,Özden Bilgin tarafından verilmiştir.

 

*21-23 Mart 2007 tarihli Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansına derneğimiz adına Av. Ayşen Merih Acar katılmıştır.