GEÇİCİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Karar Tarihi: 15.07.1991                               Karar No:1

Toplantı Tarihi:15. 07.1991

Yönetim Kurulu:

İnci San

Tamer Levent

Hayal Uğurlu

Celal Kızıldağ

Semra Gülenden

M. Nurkut İlhan

Naci Aslan

 

Denetleme Kurulu:

 • Süheyla Sinkil
 • Münevver  Özekin

1.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 06.11.1991                                Karar No:5

Toplantı Tarihi:03.11.1991

Başkan: İnci SAN

2.Başkan: Tamer LEVENT

Genel Sekreter: Naci ARSLAN

Genel Sekreter Yardımcıları: Süheyla SİNKİL (Eğitim Sanat İşleri) , Ayşe ÖZGÜR / Media İNAN (Yönetim İşleri)

Sayman: Hayal UĞURLU

Üye: M. Nurkut İLHAN

Denetleme Kurulu:

 • Nahide YILMAZ
 • Nalan OLGUN
 • Demet Banu ARSLAN

 

1.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Mediha İNAN
 • Fatma TAHTA
 • K.Halis KIZILDAĞ
 • Celal KIZILDAĞ
 • Nurdan KALELİOĞLU

1.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Nurten DAYI

•·         Nilgün KURTULUŞ

•·         Münevver ÖZEKİN

 

2.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI

Karar Tarihi:16.12.1993              No:20

Toplantı Tarihi:11.12.1993

Başkan: İnci SAN

2. Başkan: Tamer LEVENT

Genel Sekreter: Naci ARSLAN

Genel Sekreter Yardımcıları: Tülay ÜSTÜNDAĞ, H.Ömer ADIGÜZEL

Sayman: Nalan OLGUN

Üye: Doç.Dr.Esra ÖMEROĞLU

Denetleme Kurulu:

 • Ayşe OKVURAN
 •  Süheyla SİNKİL
 •  Dr. Banu ASLAN

2.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Belma ATİK TUĞRUL
 • Hayal UĞURLU
 • Nahide YILMAZ
 • K.Mediha İNAN
 • Nurkut İLHAN

 

2.Olağan Genel Kurulun Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Tülin HANCIOĞLU
 • Nurten DAYI
 • Halis KIZILDAĞ

 

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 15.12.1995                                 No:42

Toplantı Tarihi:09.12.1995

Başkan: İnci SAN

2.Başkan: Tülay ÜSTÜNDAĞ

Genel Sekreter: Sevim MİRAL

Genel Sekreter Yardımcıları: Selay UZMEN, İlhami BAŞER

Sayman: Ayşe Çakır İLHAN

Üye: Ulvi ARI / Münevver ÖZEKİN

Denetleme Kurulu:

 • Naci ARSLAN
 • Nalan OLGUN
 • H. Ömer ADIGÜZEL

3.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Münevver ÖZEKİN
 • Tuğba GİRGİN
 • Ayşegül SÖZEN
 • Kenan Halis KIZILDAĞ
 • Tülin SAĞLAM

3.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Ayşe OKVURAN

•·         Tülin ŞENER

•·         Nilgün ÇELEN

 

 

 

 

4. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 05.01.1998                                 Nu:69

Toplantı Tarihi:22.12.1997

Başkan: İnci SAN

2.Başkan: Ayşe OKVURAN

Genel Sekreter: Tuğba GİRGİN / Filiz KOÇ

Genel Sekreter Yardımcıları: Tülin SAĞLAM, Tülin TÜMTÜRK

Sayman: Seda PAKKAN

Üye: Ebru TURAN

Denetleme Kurulu:

 • Ayşe ÇAKIR İLHAN
 •  Sevim MİRAL
 •  Ercüment ÇAMLI

4.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Ferhat ŞAHİNKAYA
 • Filiz KOÇ
 • Murat ALTUĞGİL
 • H. Ömer ADIGÜZEL
 • Esra ÖMEROĞLU

4.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Nuran KARAYEL

•·         Süheyla SİNKİL

•·         Esra GÜLER

 

 

 

5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 23.12.1999                               Nu: 87

Toplantı Tarihi:

Başkan: İnci SAN

2.Başkan: Ayşe ÇAKIR İLHAN

Genel Sekreter: Aynur EĞİTMEN / H. Ömer ADIGÜZEL

Genel Sekreter Yardımcıları: Sevda ÇEVİK, Ali ÖZTÜRK

Sayman: Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Üye: H.Ömer ADIGÜZEL / Murat ALTUĞGİL

Denetleme Kurulu:

 • Ercüment Çamlı
 • Semra Bodur
 •  Tunay Onursal

5.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Murat ALTUĞGİL
 • Erdal DİNÇER
 • Ayşe TOPAL
 • Filiz KOÇ
 • Nagihan ALTINTAŞ
 • Nurhan ÖKTEM

 

5.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Oğuz TUNÇ

•·         Gülşen BÜYÜK

•·         Sevim MİRAL

 

 

 

5.Olağan Genel Kurulun Çalışma Komisyonları Üyeleri:

Yayın Komisyonu: H.Ömer ADIGÜZEL

Eğitim Programları ve Projeler Komisyonu: Sevda Çevik, İnci SAN

Kurslar: Ayşe Çakır İLHAN

Örgütlenme Komisyonu: Murat ALTUĞGİL

Parasal Kaynak-Yaratma Komisyonu: Sevda ÇEVİK- Oğuz TUNÇ

Basın ve Hakla İlişkiler Komisyonu: Ali ÖZTÜRK

 

 

6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 02.07.2001                            No: 110

Toplantı Tarihi:30.06.2001

Başkan: İnci SAN

2.Başkan: H.Ömer ADIGÜZEL

Genel Sekreter: Nalan OLGUN

Sayman: Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Üye: Aynur EĞİTMEN

Üye: Sevim MİRAL

Üye: Serap ANTEPLİ (AKIN)

 

Denetleme Kurulu:

 • Ercüment ÇAMLI
 • Ayşe ÇAKIR İLHAN
 •  Sevda ÇEVİK

6. Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Gülşen BÜYÜK
 • Hüveyla COŞKUNTÜRK
 • Ayşe TOPAL
 • Ümran AYDOĞMUŞ
 • Murat ALTUĞGİL

 

 

 

6.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Safire AKSARI

•·         İsmail GÜVEN

•·         Ö. Özlem GÖKBULUT

 

 

 

7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 09.06.2003                           No: 159

Toplantı Tarihi:08.06.2003

Başkan: H.Ömer ADIGÜZEL

2.Başkan: Aynur EĞİTMEN

Genel Sekreter: Fatma ÖNALAN AKFIRAT

Sayman: Nurcan KOÇAK

Üye: Nalan OLGUN

Üye: Ö.Özlem GÖKBULUT

Üye: Gülşen YEGEN / Ferda ÖZTÜRK

Denetleme Kurulu:

 • Doç.Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN
 •  Serap ANTEPLİ
 •  Nurhan ÖKTEM

 

7. Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Meryem TEMİZ
 • Ferda ÖZTÜRK
 • Ercüment ÇAMLI
 • Zülal BOZDOĞAN
 • Semra ZAİM

 

 

 

 

7.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Sevda ÇEVİK

•·         Necla TOSUN

•·         Sami SÜNER

 

 

 

 

8.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 12.06.2005                                 Nu:204

Toplantı Tarihi:  12.06.2005

Başkan: H.Ömer ADIGÜZEL

2.Başkan: Nalan OLGUN

Genel Sekreter: Ö. Özlem GÖKBULUT

Sayman: Nurcan KOÇAK

Üye: Zeki ÖZEN

Üye: Yılmaz ERDAL

Üye: Müjdat ATAMAN

Denetleme Kurulu:

 • Fatma ÖNALAN AKFIRAT
 • Ferhunde ÖKTEM
 • Hülya ERDOĞAN

 

Disiplin Kurulu:

 • Tülay ÜSTÜNDAĞ
 •  Ayşe Çakır İLHAN,
 • Deniz YAYLA

8.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Ferda ÖZTÜRK
 • Nurkut İLHAN
 • Oylum AKKUŞ

8.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Emel KOÇ

•·         Sevim MİRAL

•·         Seda PAKKAN

•·

8.Olağan Genel Kurulun Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Belma ATİK TUĞRUL
 • İsmail GÜVEN
 • Sibel GÜNEYSU

9.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi: 20.06.2007                                 Nu:303

Toplantı Tarihi:  09.06.2007

Genel Başkan: H.Ömer ADIGÜZEL

Genel Başkan Yardımcısı: Nejat AKFIRAT

Genel Sekreter: Pınar ÖZDEMİR

Sayman: Murtaza AYKAÇ

Üye: Ö. Özlem GÖKBULUT

Üye: Yılmaz ERDAL / Ebru TURAN VURAL

Üye: Zeki ÖZEN

Denetleme Kurulu:

 • Emel KOÇ
 • Fahrettin KAYHAN
 • Füsun GENCAY

 

Disiplin Kurulu:

 • Fatma ÖNALAN AKFIRAT
 • Melih ACAR
 • Pınar BAYHAN

9.Olağan Genel Kurulun Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Ferda ÖZTÜRK
 • Ebru TURAN VURAL
 • Serap ANTEPLİ
 • Nurhan ALEÇAKIR
 • Songül BAŞBUĞ

9.Olağan Genel Kurulun Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

•·         Sevim MENTEŞE

•·         Semra ZAİM

•·         Fevzi BAKIR

9.Olağan Genel Kurulun Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

 • Engin KAYMAK
 • Ali ERDOĞAN
 • Serkan KELEŞOĞLU