Bir Sayfa Seçin

Öncülerimiz

Prof. Dr. İnci SAN’ın ÖZGEÇMİŞİ

Prof. Dr. İnci San l936’da Ankara’da doğdu. 1955’de Ankara Kız Lisesi’ni, 1959’da DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün dil bölümü derslerine devam etti ve sertifika aldı. Suat ve Samim Sinanoğlu, Yaşar Önen, İrfan Şahinbaş, Melâhat Özgü gibi profesörlerin öğrencisi oldu. 1965’de aynı Fakülte’nin Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünü bitirdi. Bu bölümde de Ekrem Akurgal, K. Otto-Dorn gibi öğretim üyeleriyle çalıştı. 1965’de Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin’in Sanat Tarihi asistanı olarak Hacettepe Üniversitesi’ne girdi. 1967’de Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Güzel Sanatlar Eğitimi asistanı olarak girdi; 1971’de Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1974’de “Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık”  başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1977-78 yılında Federal Almanya’nın Stuttgart kentinde sanat eğitimi ve pedagojisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Stuttgart Waldorf Pedagojisini inceledi. 198l’de “Sanat Eğitimi Kuramları” adlı tezi ile Sanat Tarihi ve Estetik doçenti unvanını kazandı.1978 ve 1979 yıllarında Kültür Bakanlığı Çocuk Yayınları Danışma Kurulu’nda, 1983-1986 yıllarında da aynı Bakanlığın Sanat Eserleri Yayın Kurulu’nda, ayrıca TED Bilim Kurulu’nda 3 yıl; A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü Yönetim Kurulu’nda da altı yıl çalıştı. 1982 yılından 21 Şubat 2000 tarihine kadar Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten İnci San, 1974’den bu yana Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; 20. yy. Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat veKültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yak1aşımlar, Sanatta Kadın gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiştir. 1986-1988 yıllarında ayrıca Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Plastik Sanatlar ve İç Mimari bölüm1erinde lisans ve lisansüstü düzeyde Sanat Tarihi ve Kültür Tarihi ders1erini verdi.1988 yılında Profesörlüğe yükseltildi.21 Şubat 2000de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.1989’da ASSITEJ (Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Merkezi’nin kuruluşunda, 1990 yılında Çağdaş Drama Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. 2003 yılına kadar bu Derneğin başkanlığını yürütmüştür. 1997’de Sanat Eğitimcileri Derneği (SEDER)’ni kurdu, başkanlığını halen yürütmektedir.1994–1995 öğretim yılından başlayarak 5 yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yabancı Dil Öğretimi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmüştür.İnci San, Türkiye’de, Almanya’da ve İngiltere’de, Sanat Eğitimi, Sanat ve Kültür Sorunları ve Eğitimde Drama gibi konularda pek çok konferans, seminer ve açık oturuma katıldı. Üçünde editör olmak üzere 9 kitabı, 70’in üzerinde makale ve bildirisi yayınlandı.Tüm bu yıllar içinde Alman Kültür Derneği ve The British Council ile ortak seminerler düzenleyip Alman Kültür Derneği ile halen de etkin işbirliği içindedir.ASS1TEJ, ÇDD, SEDER’le birlikte Ankara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Derneği, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu, Çocuk Müzeleri Kurma Derneği gibi derneklerin üyesidir.Çok iyi Almanca, iyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca bilmektedir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun San ile evli olup bir kızı vardır.

 

TAMER LEVENT ÖZGEÇMİŞ

1971- 72 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı kazanarak girdi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1977 yılı yaz döneminde mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında 50 oyunda oynadı. İngiltere ve Almanya da burslu olarak bulundu. 70 ülkede  drama  atölyeleri yönetti. Türkiye’de drama dersinin ulusal müfredat programına girmesinde önemli rol oynadı. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Vakfı (TOBAV) ın başkanlığını yürüttü, Vakıfta festivaller, tiyatro seminerleri, uluslararası buluşmalar düzenledi. TV de Gençlerle birlikte ve İki Nesil isimli programları sundu. Ankara Radyosunda  Gecenin İçinden programında  tiyatro kültürü programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde makaleleri çıktı. Devlet Halk danslarında drama eğitmenliği yaptı, dramatik düzenlemeler yaptı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde   dersler  verdi. Akademi İstanbul’un kuruluşunda bulundu. TRT  de müzik eğlence programlarında senaryo  yazdı dramatik düzenlemeler yaptı. Devlet Tiyatrolarında  ilk kez yapılan bir uygulama ile seçimle genel müdür oldu. Dünya Aktörler federasyonu (FIA) artistik komite üyeliğine seçildi. Dünya Amatör Tiyatrolar Birliği (IATA) yönetim kuruluna seçildi. Avrupa Drama  Buluşmaları Derneği (EDERED) yönetimine seçildi. Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosuna  geçti. Devlet Tiyatrolarında  10 yıl  Uluslar arası İlişkilerden sorumlu  Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. Pek çok yerli ve yabancı oyun yönetti. Yazılar Filmatik ve Sam Rüzgarı (Polonya) isimli filmlerde oynadı. Yönettiği oyunlar  Rusya, Kanada, Güney Kore, İran, K. Kıbrıs  ta  festivallere davet edildi. İzmir Devlet Opera ve Balesinde, Carmen, Mersin Devlet Opera ve Balesinde Mançalı Adam isimli eserleri yönetti. Niçin Tiyatro isimli makalelerinin toplandığı bir kitap, Bütün Dünya Bir oyun sahnesi,Ya Tutarsa , Karısına Göre  Bir Halk düşmanı, Anla Beni isimli oyunları yazdı. Bütün Dünya Oyun Sahnesi Devlet Tiyatrolarında  sahnelendi. Samim Kocagöz ün Kalpaklılar isimli senaryosunu  tiyatroya uyarladı ve sahneledi. Yaşamaya Dair isimli tek kişilik Nazım Hikmet senaryosu nu Ankara Devlet Operasında sahneledi ve opera orkestrası ile kendisi oynadı. Oyunun  müziklerini Ali Aykaç  yaptı. Ney isimli dans prodüksiyonun senaryosunu  yazdı, rejisörlüğünü ve sanat yönetmenliğini yaptı. En son Ankara’da “Ferhat ile Şirin”isimli piyesi İzmir’de, Sahne Tozu Tiyatrosunda “Domuz Ahırı”; Konya Devlet Tiyatrosunda “Midas’ın Kulakları” isimli eserleri yönetti. “Gülpare”; “Yaralı Yürek” ve “Vazgeç Gönlüm” isimli dizilerde görev aldı. 2008 – 2009; Sanat sezonunda İstanbul’da Bilge Şen ile “Mutlu Yıllar” isimli oyunda oynadı. 2008 – 2009 Sanat sezonunda Ankara Devlet Tiyatrolarında ise “Galileo Galile” isimli oyunda Galileo rolüyle; Sanat Kurumu “En İyi Erkek Oyuncu “ödülünü aldı. Halen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır. TOBAV Genel Başkanıdır.