Yüksek Lisans Tezleri

Girgin, Tuğba. (1999). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yaratıcı Drama Etkinlikleri (Ankar
Hatice Eda. (2006). Bir Drama Tekniği Olan Konuşma Metninin Kendine Güven ve Dil Kullanımına Etkisi.
Fidan, Özgür. (2005). Drama Metodu Kullanımının İngilizce Kelime Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerin
Erhan, Tuğba (2000). İlköğretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama Dersi Verilmesinin Dersin Öğrenilmesi
Erdoğan, Gönül. (2006). İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti ve Öz Kavram
Emre, Şule (1993). Gaziantep Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda Sınıf İçinde Drama Tekniklerin
Ekinözü, İbrahim. (2003). İlköğretimde Permütasyon ve Olasılık Konusunun Dramatizasyon İle Öğretimin
Eğitmen, Aynur. (1995). Arkeoloji Müzelerinin Eğitim Ortamı Olarak Etkinliğinin Arttırılmasında Yara
Diler, Ramazan. (2001). Din Eğitiminde Dramatizasyon Yöntemi
Dalbudak, Zahide. (2006). Anaokulu Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Kullanmaları Üzerine Bir Ara
Çıtak, Banu. (2003) Çocuklara Drama İle İngilizce Gramer Öğretimi
Çevik, Hayati. (2006). Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Drama Tekniğinin Kullanımı
Çelen, Nermin. (1992). 4 – 6 Yaş Çocuklarının Sayı ve Mekan Korunumu Kazanmasında Sembolik Oyunun İş
Çebi, Ahmet. (1985). Aktif Öğretim Yöntemlerinden Rol Oynama
Cömertpay, Binnur. (2006). Dramanın Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarının Dil Edinimine Etkisi.
Cincioğlu, Asuman. (2004). İngilizce Öğretiminde Drama Metinleri Yoluyla Kelime Öğretimi.
Ceylan, Yusuf. (2006). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Bir Yöntem Olarak Dramanı
Can, Şahin. (2001). Sanat Eğitiminde Drama ve Yaratıcılığın Önemi
Bozdoğan, Özgür. (2003). Eğitim Fakültelerinde Zorunlu Ders Olarak Drama.
Bıyık, Derya. (2001). İlköğretim Okulları Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Dramatizasyon Yönteminin
Beştepe, Nami Eren. (1995). Müze Eğitim Bilimi (Pedagojisi) ve Türkiyedeki Arkeoloji Müzelerinin Eğ
Bertiz, Harun. (2005). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Dramaya Yönelik Tutumları ve Öyküle
Bayer, Murat. (2006). Sokak Çocuklarının Eğitiminde Drama ve Tiyatronun Kullanılması ve Bir Uygulama
Başkan, Hatice. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Drama Yönteminin Kavram Yanılgılarının Giderilm
Aynal, Songül. (1989). Dramatizasyon Yönteminin Yabancı Dil Öğretimi Üzerindeki Etkisi.
Aylıkçı, Esra Şimşek. (2001). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Tekniğinin Kalıcılığının Arttırılmas
Aykaç, Murtaza. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılmasının Öğr
Aydın, Mücella. (2004). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Drama Etkinliklerin
Ay, Sıla Oya. (1997). Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı.
Atar, Gökhan. (2003). Eğitici Dramayı Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde Kullanm
Aşoğlu, Tuba. (2005). Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı İngilizce Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Ak
Akoğuz, Mete. (2002). İletişim Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Etkisi.
Akın, Yeliz. (2002). Altı Yaş Grubu Çocuklarında Başkasının Bakış Açısını Alma Yetisi Üzerinde Eğiti
Akın, Meryem. (1993). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki İlkokul III. Sınıf Öğrencilerinin Sosyalleş
Akar, R. (2000). Temel Eğitimin İkinci Aşamasında Drama Yöntemi İle Türkçe Öğretimi: Dorothy Heathco
Adıgüzel, H. Ömer. (1993). Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi.