Bir Sayfa Seçin
Perşembe, 16 Şubat 2006
7-8 Ocak 2006 tarihlerinde oluşturulan taslak “Yaratıcı Drama Eğitmenli/Liderliği Programı” Derneğimiz bünyesinde atölye yöneten ya da yönetecek liderlerin katılımıyla gözden geçirilmiştir. Merkez ve İstanbul şubesi yönetim kurulu üyelerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan taslak program liderlerimizin görüşleri sonunda yeniden şekillendirilmiştir. Derneğimizin Onursal Başkanı Prof. Dr. İnci San yönetiminde gerçekleşen toplantıda oluşturulan komisyonların çalışmalarından sonra son halini alacak olan yeni programımız 2006 Eylül ayında başlayacak olan atölyelerimizde uygulanmaya başlanacaktır.