Merhaba14. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Düzenleme Komitesi olarak; 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü de kapsayan, 20-30 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz festivali erteleme kararı almış bulunuyoruz. “Ülkemizdeki Tiyatro sanatının köklü sorunları yanında, aktüel sorunlarını da kamuoyuna ve yetkili mercilere duyurmak” ETHOS Ankara Tiyatro Festivali Projesi’nin amaçları arasındadır. Bu amaç doğrultusunda, festival tarihinin ileriye çekilmesi kararında etkili olan aksaklıklar hakkında kısa bir bilgi verme gereği doğmuştur. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerin uzaması, festivalde ihtiyaç duyulan kimi hizmetler ile ilgili; festivalin tanıtımı, katılımcıların konaklama, yemek ve kent içi nakliyelerine ile ilgili somut bir gelişmenin olmaması…Devlet Tiyatroları sahnelerinin kendi programlarındaki yoğunluk, yeni hizmet anlayışları gerekçesi ile festivale tahsis edilemeyeceğinin beyan edilmesi…Büyükşehir Belediyesindeki belirsizlik, Çankaya ilçe sınırlarında gerçekleştirilecek festivalin baskı giderlerine Çankaya Belediyesi’nin bu yıl destek olamayacağını bildirmesi ve festivale ayrılan sahnelerden istenen “tahsis bedelleri” ile birleşince artan festival maliyetlerinin karşılanması önemli ölçüde tehlikeye düşmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda tiyatro festivallerini görmezden gelen tavrı da buna eklenmelidir.Bilindiği gibi ETHOS festival programlarında yer alan oyunlar, katılımcı toplulukların katkılarıyla olağan zamanlardan daha düşük bilet ücreti ile seyirciye ulaşmaktadır. Her şeye rağmen geçmiş yıllarda olduğu gibi; katılımcı tiyatro toplulukları ile ve özel tiyatro sahne işletmeleri ile görüşüp özverilerini isteyerek, bilet fiyatlarını da yükseltmek yolu ile festivali belirtilen tarihte yapma kararı alabilirdik. Ancak yurtdışından katılacak grupların (İran, Gürcistan, Polonya, vd.) Corona virüsü vakası nedeni ile gelemeyecek olmaları ve Suriye’de yaşanan savaş ile göçmen krizinin aldığı yeni boyutlar sonucu süreç bir kat daha katılaşmış, bizleri festival tarihi konusunda yeni bir karar almaya zorunlu kılmıştır. Kısaca bilgilendirdiğimiz tüm bu nedenler ve gelişmeler sonucu oluşan kaotik ortam içinde festivale seyirci katılımında yaşanacak olası düşüşler ve giderlerin karşılanması için tek kalem olan bilet gelirlerindeki riski de artırmıştır.Bu ortam içinde katılımcıların, seyircilerin, tiyatro işletmecilerinin memnuniyetini sağlayamayacağımızdan duyduğumuz kaygı ile festival tarihini, 1-10 Haziran 2020 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Bu tarihe kadar “ETHOS Buluşmaları” adı altında gerçekleştireceğimiz etkinliklerle festival duyurularını yapmaya ve festival bütçesi oluşturmaya devam edeceğiz. Siz değerli sanatçılarımıza, tiyatro emekçilerine, sanatseverlere saygılarımızla bildiririz… 14. ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali Komitesi