Bir Sayfa Seçin

_Konulu Atölye serpil sulu (2)Edebiyatın öznesi insandır. Edebiyat insanın kendiyle, toplumla,doğayla   etkileşimini ve çatışmasını konu edinir. Edebiyat topluma ayna tutar. Bunu yaparken bazen gerçeği olduğu gibi ifade ederken  bazen de yeniden kurgulayarak daha iyiyi ve güzeli yaratma amacını taşır.

Daha iyi bir dünya için edebiyatı   araç olarak gören bazı sanatçılar, dünya ve sanat görüşü açısından  toplumcu gerçekçilikten faydalanırlar. Toplumcu gerçekçilik, sadece gerçeği ve sorunları göstermekle kalmaz. Bireye ve topluma  çözümcül öneriler sunar.

Toplumcu gerçekçilik düşünen, sorgulayan, yaşadığı dünyaya ve karşılaştığı sorunlara eleştirel gözle bakmayı bilen, üreterek, kendini gerçekleştiren bir birey ve bir toplum yaratmaya çalışır.

Yaratıcı Drama, edebiyat   ve toplum arasında yaşam bakımından  sıkı bir bağ vardır. Yeniden üretme ,karşılaşılan engelleri aşma ve çözüm bulma  açısından büyük bir paydaşlık mevcuttur. yaratıcı drama edebiyatı bireye ve topluma ulaştırmada etkili bir yöntemdir.

Bu atölyemizde  toplumcu gerçekçilik , Sabahattin Ali ve   Kağnı öyküsü ele alınacaktır. Atölyemizde Sabahattin ali , toplumcu gerçekçilik ve bu akımın bir öyküye yansıyıp yansımadığının  tartışılması ve irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Eğitmen: Bedii Gökpınar, Drama Eğitmeni, Türk Dili Edebiyatı / Türkçe Öğretmeni