20 Kasım 2007  Ayla Algan        ” İnsan ve Yaratma Edimi”

04 Aralık 2007   Ramazan Pektaş          “Enerji Tüketimi, Küresel Kirlenme ve Homo Sapiens”

18 Aralık 2007   Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel ” Eğitimde Yaratıcı Drama”

15 Ocak 2008               Dr. Cemal Güvercin       “Mutlu Ölüm: Ötenazi”

29 Ocak 2008               Prof. Dr. İnci San           ” Yaratıcı Drama Ve Geleceği”

12 Şubat 2008   Vedat Ahsen Coşar       “İktidar ve Hukuk Yürütme ve Yargı İlişkisi”

26 Şubat 2008   Yrd. Doç. Dr. Tülin Sağlam        “Drama Yöntemi İle Oyun Sahneleme”

11 Mart 2008     Prof. Dr. Harun Tepe                  “Bilgi ve Dogma Üzerine”

25 Mart 2008                Prof. Dr. Figen Çok        “Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim”

08 Nisan 2008   Doç. Dr. Figen Şahin                 ” Toplumumuzun Kanayan Gizli Yarası, Çocuğun Cinsel İstismarı: Ensest”

22 Nisan 2008   Doç. Dr. Hasan Erkek               ” Dram Sanatı”

6 Mayıs 2008    Devlet Opera Sanatçıları “Napolitenler ve Türkülerimiz”

20 Mayıs 2008 Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan          “Bienaller ve Yaratıcı Drama Bağlantısı”