Bir Sayfa Seçin

28 Ekim 2009               Dorothy Heathcote        “Uzman Mantosu”

04 Kasım 2009 Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk            “Güncel Evrim Kavramı”

30 Aralık 2009   Muazzez İlmiye Çığ                   “Sümer Kültürünün Tek Tanrılı Dinlere Etkileri”

20 Ocak 2010   Prof. Dr. Yıldız Ecevit     “Kadının Özgürleşmesinin Önündeki Engeller”

24 Şubat 2010   Prof. Dr. Korkut Borotav             “Küresel Kriz ve Türkiye”

17 Mart 2010                Hayrettin Karaca           “Toplumsal Barış Topraktan Gelecektir”

28 Nisan 2010   Prof. Dr. Doğan Kuban      “Kirlenen Kavramları Yıkamak”

12 Mayıs 2010 Lemi Bilgin                               “Dünden Bugüne Türk Tiyatrosu”