27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi 2-5 Mart’ta Bursa’da!

Kongremizin teması “Yaşayan Müze” olarak belirlenmiştir.

Müze, Uluslararası Müzeler Komitesi (ICOM) tarafından “kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için sergilemek amacıyla toplum yararına, sürekli yönetilen kurum” olarak tanımlanır. Bu tanımdan yola çıkıldığında müzeler; toplumların kültürel birikimlerini yansıtma, araştırma, toplama, koruma, sergileme, yaşatma ve eğitime sunma gibi özelliklere sahiptirler. Müzeler, tüm birikimlerini ziyaretçilerinin beklentilerine yanıt verebilecek biçimde sunan, onların estetik yaşantılarına da seslen, eğitsel yanı ağırlıkta olan ve çoğunluğu kamuya ait olan kurumlardır.

Müze, her kuşağın kültürel, sanatsal ve tarihsel mirasını korumada önemli rol oynar. Müze kavramı; tarihsel, eğitimsel bir disiplin olduğu kadar müzecilik servisini, öğrenme ve sosyalleşme gibi birçok ögeyi de içinde taşır. Her müze, temel işlevlerinden olan toplamak, depolamak, bakımını sağlamak gibi amaçların yanında, sahip olduğu objeler çerçevesinde eğitime doğrudan katkıda bulunabilecek yapıya da sahiptir.

Müzecilikteki gelişmeler ve eğitim bilimlerindeki disiplinlerarası anlayışın gelişmesi müze eğitimi alanının gelişmesinde de etkili olmuştur. Bu özellikleri nedeniyle müze eğitimi; müzeden hareketle ve müze yoluyla, toplumun tüm kesimlerine sürekli öğretmek olarak da tanımlanabilir. Toplumsal açıdan bakıldığında müze, okul sonrası devam eden yaşam boyu eğitim sürecinde bir öğrenme ve yaşam alanı olarak değerlendirilebilir. Müzeler bu yönüyle toplumsal kaynakları, insanları, eğitim, sağlık, kültür gibi kurumları, öğretmeni, öğrenciyi, anne ve babayı, kültür, iletişim ve aktif bir öğrenme ortamı olarak bir araya getirebilecek bir bilgi alanı olma özelliği taşırlar.

Genel olarak müze eğitimi, temel eğitimde ve yaşam boyu eğitim sürecinde, yaşantılara dayalı, çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin etkin kullanımını içermektedir. Müze eğitimi, müzelerin ve eğitimin dünyalarını birleştiren bir alandır. Bu alan, müze ve galerilerin her yaş insan için ideal bir öğrenme ve kültür ortamı olmasını, yaşamla bağlantılı olarak verimli “kullanılabilmesini ve yaşatılmasını amaçlar.

27 . Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nin ana teması bu gerekçelere dayalı olarak“Yaşayan Müze” olarak belirlenmiştir. Müzede eğitim çalışmaları pek çok etkileşimli çalışmalardan oluşur. Müzeler bu nedenle yaratıcı drama çalışmaları için önemli çalışma mekânları olarak değerlendirilirken, yaratıcı drama ise müzeler açısından ziyaretçi ve nesneler arasında birebir iletişim kurmada etkili bir yöntem olarak değerlendirilir. Türkiye’de müze eğitiminin gelişmesinde yaratıcı drama çalışmalarının çok önemli bir etkisi vardır. Daha önce yapılan yaratıcı drama kongrelerinde de müze ve müzelerde eğitim ana tema olarak yer almıştır.

“Yaşayan Müze” temalı kongre, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Bursa Kent Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Hünkâr Köşkü Müzesi/Mahkeme Hamamı, Karagöz Müzesi, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Müzelerinde etkileşimli müze ve drama çalışmaları yapılacak, bunların yanında Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde “Drama ve Müze” eğitimi esas alınarak ilkadım atölyeleri düzenlenecek ve kongrede 20’nin üzerinde çağrılı bildiri yer alacaktır. Belirtilen etkinliklerin yanı sıra kongre öncesindeKeles,Orhangazi,İnegöl, Yenişehir,Tirilye,Kıranışıklar Köyü, Cumalıkızık Köyü ve Aksu Köyü gibi ilçe ve köylerde drama ve müze atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.