Bir Sayfa Seçin
WhatsApp Image 2017-12-05 at 09.29.52ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ NİĞDE TEMSİLCİLİĞİNDE KONULU ATÖLYELERE BAŞLIYORUZ.
6-7 Ocak 2018 Doç. Dr. Necdet Aykaç
10-11 Mart 2018 Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
5-6 Mayıs 2018 Bil. Uzm. Songül Başbuğ
 
AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE YARATICI DRAMA
Yaratıcı drama’nın öğrenciyi öğrenme sürecine aktif olarak katan etkileşimli aktif öğretim yöntemleriyle bütünleştirilmesinin zengin bir öğrenme öğretme süreci yaratmada önemli bir işlevi olmaktadır. Zira etkileşimli aktif öğretim yöntemlerinin yaratıcı drama ile bütünleştirilmesi öğrenme ortamındaki bireylerin yaratıcılıklarının gelişmesinde, motivasyonlarının ve hayal güçlerinin artmasında önemli bir rol oynayabilecektir. Ayrıca öğrenenlerin öğrenme sürecinin aktif bir katılımcısı olarak bu süreçleri kendilerinin yapılandırıp anlamlandırmasına olanak sağlayacağı için bilginin kalıcılığı da önemli ölçüde artabilecektir. Özellikle yaratıcı drama alanında çalışacak olan eğitmen ve eğitmen adaylarının öğrenme sürecini yapılandırmasında aktif öğretim yöntemlerini kullanmaları etkili ve verimli bir öğrenme sürecinin oluşmasına da katkı sunabilecektir. Yaratıcı drama ile birlikte etkileşimli aktif öğretim yöntem ve teknikleri olarak örnek olay, beyin fırtınası, istasyon, konuşma halkası, altı şapkalı düşünme, görüş geliştirme, büyük ve küçük grup tartışması, vızıltı grupları, kartopu, akvaryum (iç çember), gösteri, balık kılçığı, eğitsel oyunlar, kavramsal karikatür, kavram haritası ve kavram kontrolü kullanılabilmektedir. Bu yönüyle farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin yaratıcı drama ile birlikte kullanılması birçok duyu organını harekete geçirmekte, bu bağlamda bireyin kendi öğrenmelerini anlamlandırmaları adına yapılandırmacı ve çoklu zekâ ilkelerine uygun bir öğrenme ortamına olanak sağlamaktadır.
Bu kapsamda atölye çalışmalarında yaratıcı drama yöntemi ile aktif öğretim yöntemlerine dayalı etkinliklerin bütünleştirilmesi planlanmaktadır. Çalışmalar sonucunda katılımcıların bir yandan aktif öğretim yöntemlerini öğrenmeleri diğer yandan bu yöntem ve teknikleri etkinlikler içinde yaratıcı drama ile bütünleştirerek kullanabilmeleri beklenmektedir.