Bir Sayfa Seçin

Son yıllarda gelişen tanılamalar ve tüm çocukların eğitim hakkını sahiplenmeye çalışması beraberinde okullardaki özel gereksinimli bireylerin sayısını artırmıştır. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla rol alması ve daha görünür hale gelmesi beraberinde bu bireylerin sosyal kabul konusunun önemini fazlasıyla gündeme getirmiştir. Özellikle Çok sık rastlanan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ışığında toplumda özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının fark edilmesi, daha iyi anlaşılması ve olumlu tutumların geliştirilmesi tüm bireylere birçok fayda sağlayacaktır. Toplumu farkındalığı yüksek, saygılı ve bütünleşmiş kılacaktır.

Atölye Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu farkındalığı üzerinden başlayacak ve daha sonra DEHBin tanısı, günlük hayatta yaşadığı zorluklar ve uygun yaklaşımlar üzerine planlanacaktır.

IMG_8289Sema Baş: Psikolog, Toplum Ruh Sağlığı Uzmanı, Drama Eğitmeni