Bir Sayfa Seçin

T.C.Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygulanan ve Sivil Toplum Destek Programı kapsamındaki “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesine Çağdaş Drama Derneği olarak proje ortaklığında bulunduk.

Proje ortaklığının ilk adımında eğitmenlerimizden Nurhan Aleçakır, Nardane Ece Bülbül, Sema Baş, Erim Koçyiğit, Serkan Keleşoğlu, Sebahattin Doğru ve Özge Metinnam “Yaratıcı Drama ile Bedensel Söz Hakkım” adlı okul öncesi öğrencilerine yönelik atölye geliştirdiler.

Atölye içeriğinde çocuk hakları başlığından yola çıkılarak; çocukların kendi duygularını anlamlandırmaları ve ifade etmeleri, özel alanlarını bilmeleri, güvenli oyun oynamaları, sır saklama( güvenli ve güvenli olmayan sözleri ayırt etme) ve güvenlik çemberi oluşturma konularına yer verildi.

Projenin ikinci adımında Nardane Ece Bülbül Edirne’de okul öncesi öğrencileri ile atölyenin pilot uygulamasını gerçekleştirmiştir. Projenin üçüncü adımında “Yaratıcı Drama ile Bedensel Söz Hakkım” atölyesi eğitmenimiz Özge Metinnam tarafından Van, Ağrı, Ordu, Mardin illerinde; eğitmenimiz Sebahattin Doğru ile de Konya, Antalya ve İzmir illerinde uygulanmıştır. Proje uygulama süreci Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Mersin illerinde de mart ve nisan aylarında devam edecektir. Proje kapsamında Çağdaş Drama Derneği olarak birçok il ve ilçedeki çocukları drama ile tanıştırıp, onlarda bedensel söz hakları ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz.