Bir Sayfa Seçin

Salı, 10 Eylül 2013

Projesini bitiren katılımcılarımız için MEB OnaylıYaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı 27 Ekim 2013 ve 3 Kasım 2013 Tarihlerinde Selanik Cad. 41/2 Kızılay- Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava katılacak lider adaylarımızın aşağıda belirtilen belgelerini tamamlayıp bir dosya halinde genel merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. AyrıntılıBilgi İçin: 0312 425 00 89 1. 4 adet vesikalık fotoğraf 2.Nüfus cüzdanı fotokopisi 3. Diploma Fotokopisi (mezunsa) veya öğrenci belgesi (öğrenci ise) 4. 5 aşama belge fotokopileri 5. 6.aşama ( raportörlük ) belge fotokopisi 6. 20 saat gönüllü çalışmalarının yapıldığını gösterir belge ya da belgelerin fotokopisi 7. Liderlik belgesi fotokopisi MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı Başvurusu