Bir Sayfa Seçin

MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı Başvurusu
Projesini bitiren katılımcılarımız için MEB Onaylı Yaratıcı Drama Liderliği/ Eğitmenliği Sertifika Sınavı 26 Ekim 2014 tarihinde Selanik Cad. 41/2 Kızılay- Ankara adresinde yapılacaktır.
Sınava katılacak lider adaylarımızın aşağıda belirtilen belgelerini tamamlayıp 1 Ekime kadar bir dosya halinde genel merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin: 0312 425 00 89

1. 4 adet vesikalık fotoğraf
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Diploma Fotokopisi (mezunsa) veya öğrenci belgesi (öğrenci ise)
4. 5 aşama belge fotokopileri
5. Raportörlük belge fotokopisi
6. 20 saat gönüllü çalışmalarının yapıldığını gösterir belge ya da belgelerin fotokopisi
7. Liderlik belgesi fotokopisi (10 nüsha düzeltmelerini teslim etmiş liderlere ÇDD tarafından verilecektir)