Home / Atölye Haberleri / “Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü” Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in!

“Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü” Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in!

Nafi Atuf Kansu Ödülü

Nafi Atuf Kansu  Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü

Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in!

(SAY VE TEDEDBÜ’ DEN EĞİTİMDE YARATICI DRAMAYA)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 27 Ekim 1922 tarihinde Bursa’da toplanmış olan öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmanın son bölümü, onun eğitime yaklaşımını, eğitime yüklediği anlamı çok güzel özetlemektedir: “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız. Ben ve sarsılmaz inançla bütün arkadaşlarım, sizi takip edeceğiz ve sizin rastlayacağınız engelleri kıracağız”. Atatürk’ün bu tümcelerinden yola çıkarak, gerçek zaferi cehaletle savaşta gördüğü söylenebilir. Ancak bu savaş, başka savaştır.  Topla, tüfekle cephede yapılan ve sonuçlandırılan savaşlara benzemez.

Bu savaş, her zaman sürdürülmesi gereken, çağdaş değerlere bağlı, kendini her zaman güncelleyen bir yapıya sahip olmalıdır. İnsan ömrünün bitimliliği, bu savaşın sürdürülebilirliği açısından birtakım sıkıntılar yaratabilir. Bu bitimlilik, bu savaşı sürdürenler öldükten sonra, onların yarattığı kazanımların yozlaşması, yeniliklerin geriye döndürülmesi gibi sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tarihsel sıçramaların, kurucularının ölümünden sonra tarihsel dibe vurmalara dönüştüğü insanlığın tarihsel deneyimiyle sabit bir olgudur. Bu yüzden, bu savaş bir bayrak yarışı olarak nesiller boyu sürdürülmelidir.

Türkiye’de çağdaşlaşma hamlesinin doruğa çıktığı 1920li yıllar, birçok aydının da yetiştiği, tarih sahnesine çıktığı yıllardır. Ülkemizde, eğitbilim alanında yapılan araştırmalara ilk kez yer veren Say ve Tetebbü (İş ve Düşünce) isimli süreli yayını çıkartan eğitimcimiz Nafi Atuf Kansu da bu aydınlardan biridir. Yaşamı boyunca, okullarda idarecilik, bakanlıkta genel müdürlük ve müsteşarlık görevlerinde bulunan Kansu, eğitbilim araştırmalarının gelişmesine de dergi yayımcısı, kitap yazarı -Yeni Mektebde-Edmond Demolins’ten (1912), Frobel (1914), Fenn-i Terbiye Tarihi (1916), Tolstoy-İptidai Muallimi (1919), Pedagoji Tarihi (1929), Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme-2 Cilt (1931-32) kitaplarından bazıları- ve gazeteci olarak katkıda bulunmuştur.

Eğitim tarihimizin önemli aydınlarından Nafi Atuf Kansu’nun ölümünün 65. yılı dolayısıyla bu yıl ilki verilecek olan “Nafi Atuf Kansu  Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü”ne “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı yapıtıyla, Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel değer görülmüştür. Eğitim savaşının tarihsel sürekliliğine yaratıcı drama alanının tanınması ve yaygınlaşması bağlamındaki çalışmalarıyla büyük katkıları olan Adıgüzel’e, Kansu’nun izinden giden bir aydın olarak minnettarlığımızı sunar, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.

Drama Yayınları

About Yaratici Drama

Drama3355
Scroll To Top