Bir Sayfa Seçin

Projenin başlığı / adı: Yaşadığımız Çevreye Duyarlılık Konusunun Okulöncesi Çağındaki Çocuklarla Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi
Projenin Uygulayıcısı: 
Ö.Özlem Gökbulut
Projenin Konusu:
 Okulöncesi çocuklarına yaratıcı drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve  bu bilinci toplumun değişik katmanlarına yaygınlaştırmak amacıyla Gelincik anaokulu 6 yaş grubundan 26 çocukla yapılan çalışmalardır.
Projenin Özeti:
 Çalışmayla ilgili olan anahtar kelimelerden  (temizlik, çevre, çöp, kirlilik, doğa ve mutluluk ) yola çıkılarak çağrışan imgelerden bir öykü oluşturulmuştur.
1.Bölüm: Çevreci çocuklar, yaşantıları ve çevreyle ilişkileri
2.Bölüm:Çevreci çocukların yaşadığı yere çevreye zarar veren çocukların gelmesi ve sonuçları
3.Bölüm: Çevreci çocuklar ve çevreye zarar veren çocukların iletişimi, dostluğu ve yaşamak istedikleri ortamı oluşturması
Öykü; rol oynama, doğaçlama, fotoğraf anı, donuk imge, öğretmenin role girmesi gibi drama teknikleri kullanılarak iki farklı zamanda ve mekanda gösteri olarak paylaşılmıştır. 
Projenin Amacı:
Projenin genel amacı; okulöncesi çocuklarına yaratıcı drama yöntemiyle yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırabilmektir.
      -Grupla iletişim kurabilme
-Grupla etkileşim sağlayabilme
-Bireysel özelliklerini tanıyabilme
-Diğer bir kişiye güven duygusunu geliştirebilme
-Duyu organlarını kullanabilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Empati becerisini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Çevresini güzelleştirebilme
-Çevre konusunda neden – sonuç ilişkilerini kurabilme
-Duygularını uygun yollarla gösterebilme
-Gözlem  yeteneğini geliştirebilme
-Çevresindeki ayrıntıları fark edebilme
-Başlama ve bitirme yönergelerini kavrayıp hayata geçirebilme
-Çevre kirliliği ile ilgili problem durumu çözebilme
-Büyük ve küçük kaslarını kullanarak çevre duyarlılığı konusunda özgün bir ürün meydana getirebilme
-Bir birey olarak kendine ait istek ve yeteneklerinin farkına varabilme
Gerekçe:
Günümüzde yaşadığımız çevreye belirgin bir duyarsızlığın olduğu, çevre temizliğinin yeterince yapılmadığı, kirliliğin gözle görülür bir hal aldığı ve doğanın gün geçtikçe yok edildiği bilinmektedir. Bu duyarsızlığın altında eğitim eksikliği ve bireylere doğanın korunmasının öneminin tam olarak anlatılmaması yatmaktadır.
Okulöncesi dönem, çocukların gelişimlerinin çok hızlı olduğu ve gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı dönemdir. Bu dönemde çocuklara, toplumsallaşma sürecinde verdiklerimiz, bundan sonraki yaşantılarında etkili olacak onların çevreyle iletişimleri, çevre bilincini, toplumun kültürel yapısı ve değer yargılarını uygun davranış ve alışkanlık kazanmalarına katkı sağlayacaktır.
Çocukların aktif olduğu, yaparak ve yaşayarak, içinde yer aldığı yaratıcı drama çalışmalarının çevreye duyarsızlık sorunun çözülmesinde  ve çevre bilinci oluşturulmasında etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir.

Katılımcılar:
Gelincik Anaokulu 6 yaş grubuna devam eden 26 çocuk projenin katılımcılarını oluşturmuştur. Çocukların 2 tam dönem yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı, 1 yarım dönemde yaratıcı drama ile temel düzeyde çalışmaların yapıldığı yaşantıları olmuştur.

Projenin uygulama süresi:
Alan yazınının taranması, proje tasarımı,  çocuklarla proje konusu dışında temel düzeyde drama çalışmalarının yapılması da dahil toplam 7 aylık bir sürede proje yapılmıştır.Doğrudan projeye yönelik çalışmalar ise 7 hafta, haftada 5 gün, 1’er saat, toplam 35 saatlik bir zamanda gerçekleşmiştir.

Projenin yapıldığı yer:
Çalışmalar Etimesgut Eryaman Gelincik Anaokulu drama sınıfında yapılmış, çalışmaların sonunda ortaya çıkan gösteri Toplu Konut İ.Ö.O. Tiyatro Salonunda, Batıkent Şeker Portakalı 2.Çocuk panayırında gösterilmiştir.

Sonuçlar:
Çocukların büyük bir keyifle ve istekle olarak katıldıkları bütün süreç boyunca, geri dönütler belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığı, bundan sonra yaşadığımız çevreye özen gösterilmesi  ve doğanın, canlıların korunması gerektiği konusunda daha duyarlı davranacağı umulmaktadır. 
Projenin Başlangıç ve Bitiş tarihleri:

4 Mart 2002 tarihinde başlanmış, 19 Nisan 2002 tarihinde bitmiştir. 1.gösteri 23 Nisan 2002 tarihinde, 2.gösteri 02 Haziran 2002 tarihinde Batıkent Şeker Portakalı 2.Çocuk panayırında gerçekleştirilmiştir.