Bir Sayfa Seçin

Derneğimiz kurucusu ve onursal başkanı Prof. Dr. İnci San Hocamızın vefatı nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. İnci Hocamızın hastalığı ve vefatı süreci nedeniyle genel kurul sonrası, yönetim kurulu değişimi ile ilgili 16.yönetim kurulu olarak yayınlayamadığımız yazımızı da paylaşarak gerek İnci Hocamıza gerek Ömer Hocamıza Türkiye’de yaratıcı drama alanına ve derneğimize olan katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Türkiye’de yaratıcı dramanın öncüleri Prof. Dr. İnci San ve Tamer Levent’tir. Türkiye’deki İlk kuşağın yaratıcı dramayla ilgili mücadelesinin merkezinde yaratıcı dramayı tanıtmaya ve doğru anlaşılmasını sağlamaya yönelik yoğun bir çabanın olduğu görülmektedir. Çağdaş Drama Derneği’nin kurucu genel başkanı Prof. Dr. İnci San’dan sonra genel başkanlık görevini 7. Olağan Genel Kurul’da devralmış olan Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, bu görevi aday olmayacağını açıkladığı 16. Genel Kurul’daki konuşmasına kadar aralıksız on sekiz yıl sürdürmüştür.

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, başkanlık görevini yürüttüğü on sekiz yıl içerisinde, Prof. Dr. İnci San’dan aldığı bayrağı çok daha ileriye taşımıştır. Hem bir bilim insanı hem kendini alanına adamış gönüllü bir dernekçi olarak üniversite ve sivil toplum iş birliğini en iyi biçimde yaşama geçiren bir rol model olmayı başarmıştır. Yaratıcı drama alanının yaygınlaşarak Türkiye’deki yönünü belirleyip geleceğini çizerek araştırma ve uygulama boyutlarıyla kurumsallaşması konusunda öncü bir rol oynamıştır.

Üniversite’de hem kendi çalışmalarıyla hem yetiştirdiği alan uzmanlarıyla, yaratıcı drama alanyazınının zenginleşmesine büyük katkılarda bulunmuş; akademideki birikimin dernek bünyesinde nitelikli bir sivil toplum hareketine dönüşmesi için yoğun bir çaba göstermiştir.

Talim Terbiye Kurulu onaylı ilk eğitmenlik programının geliştirilmesinden, derneğimizin kurumsal bir kimlik kazanması için yapılan çalışmalara; uluslararası seminerler, kongreler, Türkiye’de yaratıcı drama odaklı ilk ve tek hakemli derginin yayın hayatına başlaması gibi alanın bilimsel temellerinin inşa edildiği çalışmalardan, IDEA, EDERED, Bundesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater üyelikleriyle derneğimizin uluslararası platformlarda tanınan saygın bir dernek olmasına dönük yapılan çalışmalara; sayısız kurumla yapılan işbirliklerinden, COVID-19 krizinde bizi bir arada tutan her zamanki yol göstericiliğine, yaratıcı dramanın dijital çağdaki yeni biçimini önceden gören vizyonerliğine; bizlere alanı için tutkuyla, yılmadan çalışmayı, “düşlerimizi yaratıcı dramayla gerçekleştirmeyi” ve “farkındaysak sorumlu olmayı” öğreterek, alanda çalışan neredeyse herkese dokunarak geçmiş on sekiz yıl!

Yaratıcı drama alanında ve Çağdaş Drama Derneği çatısı altında olan bizler, hocamızdan ve genel başkanımızdan başta yaratıcı dramayı, dernekçiliği, gönüllülüğü, adanmışlığı, ilkeli ve etik olmayı, bilinçli yurttaş olmayı, beraber çalışma kültürünü ve daha pek çok şeyi öğrendik. Bu bir veda ya da son değil, beraber öğrenmeye ve hocamızla alanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hocalarımızın izinde, onlardan aldığımız sorumluluğun her an bilincinde olarak, bizlere bırakılan büyük kazanımları öncelikle korumaya ve sonrasında da katlayıp daha ileriye götürmeye yönelik çalışmalarımızı hızla ve titizlikle sürdüreceğiz. Ömer Adıgüzel Hocamıza geçmişteki büyük emekleri ve gelecekteki desteği için teşekkür ederiz. Farkında ve sorumluyuz!