2007-2008 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen Salı Söyleşilerimiz şöyledir:

20 Kasım 2007  Ayla Algan        ” İnsan ve Yaratma Edimi”

04 Aralık 2007   Ramazan Pektaş          “Enerji Tüketimi, Küresel Kirlenme ve Homo Sapiens”

18 Aralık 2007   Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Adıgüzel ” Eğitimde Yaratıcı Drama”

15 Ocak 2008               Dr. Cemal Güvercin       “Mutlu Ölüm: Ötenazi”

29 Ocak 2008               Prof. Dr. İnci San           ” Yaratıcı Drama Ve Geleceği”

12 Şubat 2008   Vedat Ahsen Coşar       “İktidar ve Hukuk Yürütme ve Yargı İlişkisi”

26 Şubat 2008   Yrd. Doç. Dr. Tülin Sağlam        “Drama Yöntemi İle Oyun Sahneleme”

11 Mart 2008     Prof. Dr. Harun Tepe                  “Bilgi ve Dogma Üzerine”

25 Mart 2008                Prof. Dr. Figen Çok        “Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim”

08 Nisan 2008   Doç. Dr. Figen Şahin                 ” Toplumumuzun Kanayan Gizli Yarası, Çocuğun Cinsel İstismarı: Ensest”

22 Nisan 2008   Doç. Dr. Hasan Erkek               ” Dram Sanatı”

6 Mayıs 2008    Devlet Opera Sanatçıları “Napolitenler ve Türkülerimiz”

20 Mayıs 2008 Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan          “Bienaller ve Yaratıcı Drama Bağlantısı”

2008-2009 SALI SÖYLEŞİLERİ

2008-2009 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen Salı Söyleşilerimiz şöyledir:

30 Aralık 2008               Turgut Özakman                                   “Diriliş”

13 Ocak 2009               Mustafa Balbay                                    “Türkiye’de Aydın Olmak”

17 Şubat 2009               Prof. Dr. Oğuz Berksan                         “Gel De Deli Olma”

17 Mart 2009                Prof. Dr. Birgül Ayman Güler                  “Türkiye’nin Yönetim Sorunu”

14 Nisan 2009               Prof. Dr. Hasan Pekmezci                     “Sanat ve Siyaset”

12 Mayıs 2009              Prof. Dr. Prof. Dr. Ali Demirsoy               “Renklerin Dansı”

02 Haziran 2009            Prof. Dr. Nurhan Karadağ                       ” Köy Seyirlik Oyunları”

2009-2010 ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ

2009-2010 döneminde Derneğimiz tarafından Ütopya (Oyun Bilim ve Sanat Merkezi) ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen Çarşamba Söyleşilerimiz şöyledir:

28 Ekim 2009               Dorothy Heathcote        “Uzman Mantosu”

04 Kasım 2009 Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk            “Güncel Evrim Kavramı”

30 Aralık 2009   Muazzez İlmiye Çığ                   “Sümer Kültürünün Tek Tanrılı Dinlere Etkileri”

20 Ocak 2010   Prof. Dr. Yıldız Ecevit     “Kadının Özgürleşmesinin Önündeki Engeller”

24 Şubat 2010   Prof. Dr. Korkut Borotav             “Küresel Kriz ve Türkiye”

17 Mart 2010                Hayrettin Karaca           “Toplumsal Barış Topraktan Gelecektir”

28 Nisan 2010   Prof. Dr. Doğan Kuban      “Kirlenen Kavramları Yıkamak”

12 Mayıs 2010 Lemi Bilgin                               “Dünden Bugüne Türk Tiyatrosu”