Bir Sayfa Seçin

“1980’li yılların başından bu yana merak duygusu güçlü kâşiflerin çalışmaları, eğitimde yaratıcı drama alanında yapılan lisans ve lisansüstü araştırmalar, tek ve çok yazarlı özgün ve derleme kitaplar, bildiriler, demokratik kitle örgütlerinde yapılan projeler, eğitimde yaratıcı drama alanının kendi coğrafyasının var olmasını da sağlamıştır. Yaratıcı Drama Bibliyografyası başlıklı bu kitap, alanda yapılacak olan yeni keşif ve buluşlarla daha fazla genişleyecek; akademik coğrafyanın tanımlanmasına elden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışacaktır”

 

Yaratıcı Drama alanında 1980’li yılların başından bu yana yapılan tüm çalışmaları bünyesinde toplayarak, alanda çalışmak ve üretmek isteyen herkese yol gösterici nitelikte olan “ Yaratıcı Drama Bibliyografyası” kitabı Pegem Akademi yayınlarından çıktı. Bu değerli eseri kitaplığımıza kazandıran Doç Dr. Ömer ADIGÜZEL, Araş. Gör. İhsan METİNNAM ve Araş. Gör. Zeki ÖZEN’e tüm drama ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz